Skip to main content

Usługi audytowe

Usługi audytowe

Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu norm ISO PN-EN 27001:2013, ISO PN-EN 22301:2019, ISO 31000, a także w przeprowadzaniu audytów trzeciej strony (certyfikujących, okresowych, recertyfikujących), proponujemy najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa i ich optymalne dostosowanie do techniczno-organizacyjnych wymogów organizacji.

Zapraszamy do kontaktu
Zadbaj o odporność organizacji i bezpieczeństwo danych